รับตรง ม.แม่โจ้


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระบบรับตรง 22 สาขา  เปิดรับสมัคร ถึง 30 มกราคม 55 นี้ค่ะ โดยคุณสมบัติในการสมัครทุกสาขา ต้องมี GPAX  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 และ 2.75 ตามที่สาขากำหนด
 


UploadImage
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทร. 053-875375 หรือ 053-875379
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/index.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น