ทุนรัฐบาลฝรั่งเศษ ป.โท-ป.เอก

UploadImage


 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยอายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่จำกัดสาขาวิชา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2555-2556 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.francothai-science.org/scholarships/
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรทุนผู้ที่ผ่าน เกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกเท่านั้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ การประกาศผลผู้ได้รับทุนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สามารถศึกษาได้ทาง http://www.francothai-science.org/scholarships/ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โทร. 0 2627 2114 หรืออีเมล bangkok@campusfrance.org

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในประเทศฝรั่งเศส สามารถติดต่อหน่วยงาน Campus France เพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ (ที่อยู่ – เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือโทร 02 6272112-4 หรืออีเมล bangkok@campusfrance.orgเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 14.00 น. –17.00 น.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น