รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่ 2

UploadImage

          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  กําหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง  โดยวิธีสัมภาษณ์(รอบที่ 2) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 รับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 5 ปี และปริญญาตรี (เทียบโอน)

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 8มีนาคม 2555
- สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 9.00–14.00 น.
(เฉพาะผู้สมัครเรียนสายครูสัมภาษณ์ เวลา 9.00-12.00 น. และทดสอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู เวลา 13.00–14.30 น.)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555


ผู้สนใจสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ หรือ  สมัครทางInternet www.dru.ac.th  หรือ http://reg.dru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (กรุณาชําระเงินไม่เกินวันที่ 6 มีนาคม 2555)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น