รับตรง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ศิลปากร รอบ2

UploadImage

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสอบตรงเพื่อคัดเลือกผู้กำลังจบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 6  เพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับเพิ่มพิเศษสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ คอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2)

กำหนดการรับสมัคร

 
28 พ.ย.54 - 7 ก.พ. 55  รับสมัครสอบ (อ่านประกาศก่อนสมัครสอบ)
21 ก.พ. 55  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
25 ก.พ. 55  สอบข้อเขียน (คณิต ฟิสิกส์)
2 มี.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
10 มี.ค. 55 สอบสัมภาษณ์
22 มี.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
26 มี.ค. - 30 มี.ค. 55 ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
19 เม.ย - 26 เม.ย 55 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่ www.reg.su.ac.th
แจ้งให้ทราบภายหลัง จองหอพักภายในมหาวิทยาลัย (ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิจองหอพัก)
พ.ค 55 เป็นต้นไป ติดตามกำหนดการกิจกรรมของ นศ ใหม่ ที่ www.eng.su.ac.th
 
***สมัครได้บัดนี้ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
เว็บไซต์http://www.eng.su.ac.th/ee/projects/ee55_2/index.htm หรือ  http://www.eng.su.ac.th

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 0-3421-9364-66 ต่อ 25517
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น