โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย

UploadImage

         เนื่องจากปัญหาอุทกภัย โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2 (D Ambassador Season II) จึงขยายเวลาปิดรับสมัครไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมขบวนการก่อการดีกันได้อย่างทั่วถึง

         โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2 ได้เปิดรับเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ร่วมส่ง VDO Clip ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “ทำไมต้องเลือกคุณเข้ามาแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” หรือหัวข้อ“ทำไมต้องเลือกคุณเข้ามาเป็นทูตความดี” มดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 
         อัพโหลดคลิปในเว็บไซต์ www.do-d-club.com หรือเขียนบอกเล่าความยาวไม่เกิน 1หน้ากระดาษ A4ส่งพร้อมรูปถ่ายทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02 6102364โดยสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้

        ผู้ชนะเลิศทูตความดีแห่งประเทศไทย จะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท คอร์สเรียนภาษาจีนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 1 เดือน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก โดยการสนับสนุนของสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน TCCTV รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ