ประกาศแล้ว สนามสอบโครงการชนบท ม.มหิดล

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบในโครงการโควตามหิดลเพื่อชาวชนบท ที่จะมีการจัดสอบในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ  โดยน้องสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่  >>  ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ

ครงการในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ได้แก่

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Doctor, ODOD)

โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน


โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การรับสมัครนักศึกษา ระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. : 0-2849-4586-98, 0-2849-4572, 0-2849-4575, 0-2849-4584    
http://www.mahidol.ac.th/quota2012/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น