ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัคร น.ศ.ใหม่ พร้อมทุนการศึกษา


ข่าวดีดี สำหรับน้องๆ ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หรือน้องๆ ที่กำลังสนใจหาที่เรียนหลักสูตรนานา ชาติ ระดับปริญญาตรี ขณะนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษาที่ 3 / 2011 เริ่มเรียนปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และปีการศึกษาที่ 1/2012 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2555 และที่สำคัญสำหรับ น้องๆ ที่กำลังจะจบ ม.6 อย่ารอช้า....ลองติดต่อสอบถามรายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร การสอบเข้า สิทธิ์ประโยชน์ เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ฟรี และทุนการศึกษา ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ด่วน! ก่อนหมดสิทธิ์นะ โทร. 02 769 4000 ต่อ 1601 - 1604

Apply Now for T3/2011 (February 2012) and T1/2012 (June 2012), More spacial offers for new students. Please contact admissions team, call 02 769 4000 ext. 1601-1604.