การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่61 ปี2554

UploadImage

โรงเรียนรัฐและเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เป็นตัวแทนแต่ละจังหวัด ต่างเตรียมพร้อมเต็มที่ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554นี้ ที่ จ.มหาสารคาม  โรงเรียนในสังกัดสพป.และสพม.29 อุบลราชธานี ก็ผ่านการแข่งขันในระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมสุดยอดนักเรียนที่มีความสามารถใน 8สาระวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) เอ้า..ฮุยเลฮุ้ย..ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานไทยได้แสดงออกถึงความ รู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ให้การศึกษาไทยได้ก้าวหน้าพัฒนาทัดเทียมชาติอื่นๆ


ร.ต.ต.วีระวัฒน์   พิณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิณโท
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี สพป.อบ.1
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน