สถิติคะแนน สอบตรง มอ. 14 จังหวัดภาคใต้ปี 55

 UploadImage

       ค่าสถิติ ช่วยคะแนนสอบข้อเขียน ของการสอบคัดเลือกนักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555

UploadImageดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่เว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น