ขยายเวลารับสมัคร รับตรง เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์

UploadImage

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศการเลื่อนกำหนดการรับสมัครโครงการรับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตร์  เนื่องด้วยปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ และมีการเลื่อนการสอบ GAT/PAT รอบเดือน ต.ค. 54  เป็นวันที่ 24-27 ธันวาคม 2554ดังนั้นทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนกำหนดการรับสมัคร และการคัดเลือกนักศึกษาออกไปด้วย ดังรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการ (เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตร์)
ปรับปรุงใหม่
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร ถึง 31 ม.ค. 2555
ส่งเอกสารการสมัคร (สำเนาใบสมัคร, ใบแสดงผลการเรียน) 2 ก.พ. 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 ก.พ. 2555
สอบสัมภาษณ์ / สอบเพื่อประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ 20 ก.พ. 2555
ประกาศผล / ยืนยันสิทธิ์ 20 ก.พ. 2555


ติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0 7567 3101 – 12
http://quota.wu.ac.th/index.jsp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น