สอบ 7 วิชาสามัญ เพิ่มสนามสอบ !!!

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่ สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวอัพเดทการเพิ่มสนามสอบ 7 วิชาสามัญมาฝากน้องๆ และก็อย่าลืมว่าน้องที่สมัครต้องเข้าไปยืนยันสนามสอบในระบบของเว็บไซต์ www.niets.or.th ภายในวันที่ 15 -25 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น มาดูรายละเอียดของสนามสอบที่เพิ่มมาดังนี้ค่ะ

1. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่กรุงเทพมหานคร (ทั้งสนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) สทศ. จัดสนามสอบใหม่ให้ดังนี้

UploadImage


2. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ดังนี้

UploadImage

3. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดขอนแก่น สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ดังนี้

UploadImage

4. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดสงขลา สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ดังนี้

UploadImage


*** ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้ามายื่นการเลือกสนามสอบในระบบส่วนบุคคลของตนเองได้ในเว็บไซต์ www.niets.or.th “ระบบ 7 วิชาสามัญ” หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 -25 พฤศจิกายน 2554 โดยมีเงื่อนไขในการเลือกสนามสอบดังนี้

1. ผู้สมัครสามารถยืนยันการเลือกสนามสอบได้เพียงครั้งเดียว

2. การยืนยันเลือกสนามสอบ ผู้สมัครต้องยืนยันเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้เท่านั้น

  2.1 กรณีสมัครสอบยืนยันเข้าสอบในจังหวัดเดิมที่เคยเลือกไว้ ให้ทำเครื่องหมายเลือกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะเข้าสอบ ณ สนามสอบจังหวัด...”

  2.2 กรณีสมัครสอบยืนยันเข้าสอบในจังหวัดที่ สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ ให้ทำเครื่องหมายเลือกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะเข้าสอบ ณ สนามสอบจังหวัด... ตามที่ สทศ. จัดให้ใหม่”

  2.3 กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้เข้ามายืนยันการเลือกสนามสอบในระบบ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามจังหวัดที่ สทศ. จัดให้ใหม่ หรือกรณ๊มีเหตุจำเป็น สทศ. จะจัดหาสนามสอบที่เป็นสถานศึกษาอื่นโดยพิจรณาจากจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา ที่ผู้สมัครสอบระบุไว้ในระบบ และที่ สทศ. สามารถจัดสนามสอบได้
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น