รับตรง ผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ ปี 55

UploadImage

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬา และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่แต่ละคณะกำหนด เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติทางด้านกีฬา
1. เป็นนักกีฬาประเภทต่างๆ ที่เป็นกีฬาสากล ยกเว้น จักรยาน แฮนด์บอล และกาบัตตี้
2. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
3. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และได้รับรางวัลที่ 1-3
4. เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ตัวแทนเขต) และได้รับรางวัลที่ 1-3
5. เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดไม่ได้จัดขึ้น และได้รับรางวัลที่ 1-3
6. ได้รับตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด

รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน. – 3 ธันวาคม 2554 ที่ http://www.entrance.psu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางกีฬาและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 มกราคม 2555 ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.entrance.psu.ac.th

  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานรับเข้านักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
โทรศัพท์ 074-289255-8
โทรสาร 074- 289259
หรืองานพัฒนากีฬา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
โทรศัพท์ 074-282207
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น