สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เคมีกับอาชญวิทยา ครั้งที่ 13

UploadImage

คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนน้องๆนักเรียนชั้น ม.ปลาย ภาคเหนือตอนบน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เคมีกับอาชญวิทยา  ครั้งที่ 13 ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2554   ปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน  2554 นะคะ
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ประธานชมรมเคมี  087-5431725
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 082-1865238
สาขาวิ ชาเคมี  053-873530-1  (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น