เลื่อนรับสมัครทุน TEPE วิศวฯ มธ.

UploadImage
ตามที่ทางโครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครทุน TEPE ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2554 นั้น  เนื่องจากหลายพื้นที่ในภาคกลาง รวมทั้งมหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ อีกทั้งผู้ปกครองและนักเรียนไม่สามารถสมัครทุน TEPE ได้ตามกำหนด ทางโครงการ TEP&TEPE ได้พิจารณาเลื่อนการรับสมัครสอบทุน TEPE เป็นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ตามรายละเอียดดังนี้


UploadImage
ทั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมีความจำเป็นต้องปิด server ของคณะ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายจากอุทกภัย ส่งผลให้เว็บไซต์โครงการไม่สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ

ดังนั้น ในระหว่างนี้ หากน้องๆคนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโพสถามได้ที่ Facebook โครงการ TEP&TEPE ที่ tep.tepe.pr@gmail.com และหากสนใจสมัครสอบทุน TEPE สามารถเข้ากรอกข้อมูลรับสมัครได้ที่ http://58.64.30.184/teptepe/admission

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น