ขยายเวลารับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปี 55

UploadImage

         ประกาศขยายการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 เนื่องจากเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เกิดอุทกภัยได้มีโอกาสสมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ซึ่งการเลื่อนการรับสมัครเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้คะแนน GAT/PAT ในการคัดเลือกนักเรียนจึงต้องขยายเวลารับสมัคร โดยมีกำหนดดังนี้


รับสมัคร วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2554
ส่งเอกสาร (สำเนาใบสมัคร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน) 2 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ
ก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 30 ธ.ค. 2554
สอบสัมภาษณ์ / สอบเพื่อประเมินทัศนคติต่อวิชาช
ีพ 6 ม.ค. 2555
ประกาศผล / ยืนยันสิทธิ์ 6 ม.ค. 2555เกณฑ์ในการคัดเลือก
1. GPAX (4 ภาคการศึกษา) 10%
2. GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 20%
3. PAT (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%
4. PAT (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 60%


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.0 7567 3101-12
หรือที่ http://www.facebook.com/walailak.admissions?sk=wall#!/walailak.admissions?sk=wall&filter=2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น