เปลี่ยนกำหนดการ รับตรง เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 55


UploadImageรับตรง เพิ่มพิเศษ เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 55

         เดิมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบแรก) ไปแล้วนั้น ขณะนี้ทางคณะฯ ได้ออกประกาศฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร วันสอบ ฯลฯ 


กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลง
เดิมรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2554
กำหนดการใหม่รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2554

จำนวนที่รับเข้าศึกษาเกณฑ์การสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ 
จำนวนรับ 50 คน
ความถนัดทั่วไป (GAT)  20 %
ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  PAT1  30  PAT2  50

คุณสมบัติผู้สมัคร
         ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป(ในกรณีที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป)
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์0-3421-9364-6 ต่อ25212 หรือ0-3421-9360
เว็บไซต์http://www.eng.su.ac.th/biotweb/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น