สอบตรงเภสัชฯ ม.ศิลปากร เลื่อนสอบเป็น14มค.55        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีการสอบตรง (Direct Admission)  รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้น 
         บัด นี้ คณะฯ ได้กำหนดวันสอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือวันที่ 14 - 15 มกราคม 2555  ในการนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่วันที่   1 - 13  มกราคม 2555  และ หากผู้สมัครสอบท่านใด ไม่สามารถเดินทางมาสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ทางคณะฯ อนุญาตให้ทำเรื่องขอคืนเงินได้โดยกรอกแบบคำร้อง ขอคืนเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 ตุลาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.pharm.su.ac.th/ 
FACEBOOK คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น