โครงการ เพาะกล้า Med - Sci รุ่นที่ 7

UploadImage


โครงการ เพาะกล้า Med - Sci รุ่นที่ 7  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
น้องๆคนไหนที่สนใจมาค่ายนี้จะต้องทำการส่งแบบทดสอบ ด้วยนะค่ะ  ทางคณะกรรมการจะพิจารณาการคัดเลือกจากแบบทดสอบ “สรรหาต้นกล้ารุ่นที่ 7” คะแนน 200 คะแนน
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัยและอัตนัย 180 คะแนนตอนที่ 2 พิจารณาถูกผิด 20 คะแนน
 
ปิดรับสมัคร วันที่  19 กันยายน 2554
กรณีส่งภายในวันที่ 12 กันยายน 2554 ทางกรรมการคัดเลือกจะเพิ่มคะแนนให้อีก 5%  เพื่อเป็นคะแนนที่แสดงออกถึงความสนใจโครงการนะค่ะ


เอกสารประกอบการสมัคร
- แบบทดสอบ“สรรหาต้นกล้า รุ่นที่ 7”
- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว 1 รูป โดยกรอกข้อมูลให้ชัดเจน และให้ผู้ปกครองลงนามอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในกรณีที่ได้รับการ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
- รูปถ่ายตามสไตล์ตัวเอง ขนาด1 นิ้ว 1 รูป แนบมากับใบสมัคร
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 นางสาวแพรวนภา     ทวีจันทร์ (P’แพรว)(084-5119985)
นางสาวนิศารัตน์      ซ่อนกลิ่น (P’รถเมล์)(088-1453261)
และนายสาโรจน์      อินทร์โคกสูง (P’เทพ)(087-4437525) นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ
www.medsci.nu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น