ค่าย Electronics Junior Camp (EJC)

UploadImage

ค่าย Electronics Junior Camp (EJC) เป็นค่ายที่น้องๆจะได้ทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และเพื่อเป็นการแนะแนว น้องๆที่สนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าว อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปรับพื้นฐานไปในตัวเลยก็ได้  เพราะนอกจากน้องๆจะได้ศึกษาจากทฤษฎีแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์, การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จนไปถึงการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์(Embedded System)

เกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ทุกคนที่สนใจสามารถสมัครได้ โดยจะผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน

วันที่จัดค่าย
จัดขึ้นในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2554 (3 วัน ไป-กลับ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

วันที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2554 นี้ เท่านั้น สมัครทางเว็บไซต์ นะค่ะ

วันประกาศผล
ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่
Website:
  - http://www.ejcamp.tk/
  - http://www.cpre-pjb.kmutnb.ac.th/ejcamp (ทางตรง)
Face Book page:
  - http://www.facebook.com/KMUTNBeCamp
ติดต่อสอบถาม:
 - พี่ป๋อง:                  080-569-1538             E-mail: pong_cpre@hotmail.com
 - พี่เพ้ง:                   085-822-2342             E-mail: wanit3@hotmail.com
 - พี่ข้าวฟ่าง:             087-964-9181             E-mail: d.chalermpon@gmail.com
 - พี่มะขิ่น:               087-315-0009             E-mail: princ_cess@hotmail.com
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น