มธ. เปิดรับสมัครอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอน

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 25ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 กันยายน 2554

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม  2554  เพื่อเพิ่ม พูนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ครูในการถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจในแก่นของวิชาเศรษฐศาสตร์แก่นักเรียน และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสังคมต่อไปได้ อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

รายละเอียดการจัดอบรม
หน่วยงานที่จัดอบรม      ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
กำหนดการจัดอบรม      ระหว่างวันที่  18-21  ตุลาคม 2554
สถานที่จัดอบรม         ห้องบรรยาย ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
วันเปิดรับสมัคร            ตั้งแต่วันนี้  - 9 กันยายน 2554
จำนวนที่เปิดรับ            80 ท่าน
อัตราค่าธรรมเนียม        2,500 บาท/ท่าน
โทรศัพท์                   02 224 0148 – 9 หรือ 02 613 2461
โทรสาร                     02 224 0146
E-mail                     ertc@econ.tu.ac.th , ruangsak@econ.tu.ac.th
ผู้ประสานงาน             นายเรืองศักดิ์  รุ่งจินดามัย
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่   http://www.econ.tu.ac.th/ertc/php/WEBERTC/index.html


ผู้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองศักดิ์  รุ่งจินดามัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: ruangsak@econ.tu.ac.th
โทร. 02 224 0148 – 9
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น