โครงการรับนักเรียนจิตอาสาและประชาธิปไตย มธ.

 UploadImage
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับนักเรียนที่ มีคุณสมบัติจิตอาสาในโครงการ นักเรียนจิตอาสาและประชาธิปไตยซึ่งเปิดรับในทุกคณะ จำนวน 51  ที่นั่ง  โดยพิจารณาการคัดเลือกจาก คะแนน GAT PAT และ ผลงานด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย เป็นหลักค่ะ

คุณสมบัติเฉพาะ
 น้องๆที่สนใจ สมัครในโครงการนี้ ต้องมี GPAX  4  ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00  และเป็นนักกิจกรรม ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น ดำรงตำแหน่งต่างๆของโรงเรียน ,ประธานนักเรียน ,กรรมการสภานักเรียน  และรวมไปถึงการทำกิจกรรรมจิตอาสาประชาธิปไตย นอกโรงเรียน ด้วยนะค่ะ เช่นการเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด  เป็นต้น

ที่สำคัญ น้องๆต้องเขียนรายงานในหัวข้อ  “นักเรียนคิดว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยที่เคยทำ กิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  ส่งพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆด้วยค่ะ

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  12- 29 กันยายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย  2 ธันวาคม 2224
เข้าค่าย เพื่อทำกิจกรรม  17-18 ธันวาคม 2554
ประกาศผลการคัดเลือก  13 มกราคม 2555


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 โทรศัพท์ 02-564-4440-79  ต่อ 1603-1606
หรือ  0-2986-9086  ต่อ 120

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น