ค่ายโรบัวตอง ปีที่สาม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค่ายโรบัวตอง ปีที่สาม

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) จัดโครงการ ค่ายหุ่นยนต์โรบัวตอง ครั้งที่ 3 เพื่อ จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และขยายความสามารถในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตแก่โรงเรียนที่ห่างไกล จากความร่วมมือของทั้งนักศึกษา ครู  นักเรียนและชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่การศึกษาในชุมชน 

            โดยในปีนี้ ค่ายโรบัวตอง ปีที่สาม จะจัดที่ โรงเรียนบ้านหนองม่วน ต.แม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-12 ธันวาคม 2554 และจะจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

            1. ขยายความสามารถในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนโดยการปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ และการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหลักวิชาการ 

            2. จัดค่ายหุ่นยนต์สำหรับเยาวชน ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน ที่มาจากโรงเรียนโดยรอบ

            3. จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนที่เข้ามาชมงาน จำนวน 300 คน ในช่วงการดำเนินการ

            4. จัดวิทยากรเข้าให้ความรู้ด้าน ICT และการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่คณะครูอาจารย์ จำนวน 20 คน

            5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานในส่วนของอาคารเรียน


            ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  robotong.kmutnb.ac.th/  หรือที่ facebook.com/pages/Robotong/260816203942521

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น