รับตรง คณะสาธารณสุข แพทย์แผนไทย มรภ.บ้านสมเด็จ 55

UploadImage

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในหลักสูตรต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

รับสมัคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 20 มกราคม 2555

ประกาศสถานที่สอบ
วันที่ 23 มกราคม 2555

สอบข้อเขียน
วันที่ 28-29 มกราคม 2555

ประกาศผลสอบ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 02-4737000 ต่อ 1306, 3150
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โทร. 02-4737000 ต่อ 3001
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น