งานเปิดบ้านสถาปัตย์ ลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2555

UploadImage

         ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปร่วมงานเปิดบ้านสถาปัตย์ ในวันที่ 29-30 กันยายน 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์ ประสมรังสิโรจน โดยภายในงานจะได้ชมผลงานนักศึกษาปัจจุบันการบรรยายจากศิษย์เก่าที่ประสบผล สำเร็จจากอาชีพการงานและเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนซักถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการ เปิดบ้าน สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 29-30 กันยายน 2554  ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม  รังสิโรจน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554

9.00 น. – 10.00 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  โดยอาจารย์ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
10.00 น. – 11.00 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โดย  อาจารย์ชาลี มธุรการ
11.00 น. – 12.00 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม โดย อาจารย์สุรเชษฐ์ ไชยอุปละ   
 
13.00 น. – 16.00 น.  กิจกรรมจากสโมสรนักศึกษา  โดย นักศึกษาปัจจุบัน


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554

9.00 น. – 9.40 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ โดย อาจารย์นีรวรรณ  รัตนวิจารณ์
9.40 น. – 10.10 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศิลป์ โดย อาจารย์ไพบูลย์ ตระกูลใจดี
10.10 น. – 10.40 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ โดย อาจารย์เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
10.40 น. – 11.10 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการถ่ายภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย  เกษมศานติ์
11.10 น. – 12.00 น.  บรรยายแนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม, หลักสูตรสาขาวิชาประติมากรรมและหลักสูตรสาขาวิชาภาพพิมพ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา
13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมจากสโมสรนักศึกษา โดย นักศึกษาปัจจุบัน

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-3298565, 02-3298366
หรือที่เว็บไซต์ www.arch.kmitl.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น