ทุนการศึกษาสำนักงาน ก.พ. ปี 2554

UploadImage
สำนักงานก.พ.จะดำเนินการสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง รวม 44 ทุนโดยแบ่ง
1. ทุนมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ทุนเล่าเรียนหลวง 
3. ทุนไทยพัฒน์ 
4. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
5. ทุน ปตท. สผ. 

กำหนดการ
รับสมัคร   13 - 27 กันยายน 2554 ที่เว็บไซต์  http://scholar2.ocsc.go.th
สอบข้อเขียน  29 - 31ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน  29 ธันวาคม 2554
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์  0-2281-3333       โทรสาร    0-2281-4973  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น