ม.มหิดล จัดงาน วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก 2011

UploadImage

         "วันป้องกันเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) โลก 2011" จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายาภายใต้สโลแกนที่ว่า "พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หาย ป้องกันได้! พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน"

โดยในงานมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิเช่น
1. การแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2. การเสวนาหัวข้อ “ทำอย่างนี้เรบีส์หมด”โดย ผู้แทนจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นั่งรถรางชมโครงการต้นแบบแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน (บ้านรักหมาศาลายา)
4. นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ภายในซุ้ม
5. บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีนฟรีตลอดงาน


สนใจสอบถามเพิ่มเติม
 โทร. 0-2441-5245-6
หรือwww.mahidol.ac.th/worldrabies2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น