รับตรงโครงการโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ KMUTT

UploadImage


         มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดรับนักศึกษาปริญญาตรีโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนพฤษภาคม 2555
- สายวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 โดยมีผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา
- สายศิลป์-คำนวณต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
2. ใช้คะแนน 4 ภาคการศึกษาเท่านั้น
3. คะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. คะแนน PAT1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
5. มีเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจ
6. ต้องสอบความรู้พื้นฐานทางด้านการพิมพ์

ค่าเล่าเรียน  ปีการศึกษาละ    60,200 บาท
รับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 15 พฤศจิกายน2554 ทางเว็บไซต์ www.kmutt.ac.th/admissionสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา (Admission and Recruitment Division)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Tel. 0-2470-8146, 0– 2470-8348, 0-2470-8164
Fax. 0-2470-8164
Website : www.kmutt.ac.th/admission
Email : admission@kmutt.ac.th
เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น