มศว เพิ่มสนามตรงสอบที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

UploadImage
 

         ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนด ให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 24 - 25 กันยายน 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี )เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบมีจำนวนมากเกินกว่า อิมแพ็คเมืองทองธานี จะจัดสอบได้ทั้งหมด )มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีสนามสอบเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ
 
**ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี )สาขาวิชาที่สอบที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต(สนามที่ 2) ตาม file แนบ

ให้ผู้เข้าสอบเข้าดูผังสนามสอบ อาคารสอบได้ที่http://admission.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 และติดตามวิธีการทำทำแบบทดสอบฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้ที่http://admission.swu.ac.th/
 
ติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่เฟสบุคของการรับตรงมศว.ที่ http://www.facebook.com/pages/PRswu/136565389725278

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น