อาชีวะซ้อมสอบ วีเน็ต ม.ค. ปีหน้า

สอศ.พร้อมประเดิมสอบวีเน็ต ม.ค.ปี 55 นี้ คัดเฉพาะเด็ก ปวช.-ปวส. ปี 2 รวมกว่า 2 แสนคน เผยเตรียมสอบซ้อมก่อนในเดือน ต.ค. หวังให้เด็กทำคะแนนได้เกินครึ่ง

          นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สอศ.มีความพร้อมที่จะจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) แล้ว โดยจะกำหนดให้ทั้ง 415 สถาบันในสังกัด สอศ.เริ่มจัดสอบวีเน็ตได้ในเดือน ม.ค. ปี 55  นี้ เบื้องต้นจะกำหนดให้นักศึกษาในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นผู้เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

          เลขาธิการ สอศ. กล่าวอีกว่า การสอบวีเน็ต เบื้องต้นอยู่ในขั้นตอนการร่างกรอบและแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัด สอศ.ในการเตรียมสอบวีเน็ตปีการศึกษา 2554 ซึ่งในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง สอศ. สมศ. สทศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่ง  สอศ.จะเสนอว่านักศึกษาที่จะเข้าสอบวีเน็ตทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ควรเป็นนักศึกษาชั้นปี 2 และกำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2

          “การสอบวีเน็ตครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของเด็กอาชีวะ จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด สอศ.จึงคิดจะทำการทดลองสอบก่อน (พรีวีเน็ต) ในเดือน  ต.ค.54 นี้ ผู้ที่จะเข้าสอบทั้งหมดคาดว่าจะมีประมาณ 200,000 คน เป็น ปวช. ปี  2 จำนวน 130,000 คน และระดับ ปวส. ปี 2 จำนวน 70,000 คน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ถ้าเด็กทำคะแนนวีเน็ตเกิน 50% ทาง สอศ.จะมอบประกาศนียบัตรยกย่องให้ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีเด็กที่ได้คะแนนเกิน 50% เกินครึ่ง"